Over deze website

Deze website is van de Vereniging van Oud-Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine. Wij verwelkomen eenieder, van elke leeftijd, die langere of kortere tijd gediend heeft als Officier van de Technische Dienst der Koninklijke Marine. Oorspronkelijk opgericht op 16 oktober 1910 onder de naam “Club van Oud Marine Machinisten”, bestaat deze Vereniging nu onder de naam “Vereniging van Oud-Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine” (VOOTD).

Indien u behoort tot bovenbeschreven doelgroep en lid zou willen worden van de VOOTD of wanneer u aanvullende informatie over ons wilt ontvangen kunt u een email sturen naar info@vootdkm.nl.

Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van de VOOTD is op 16 oktober 2010 een gedenkboek gepresenteerd. Indien u na het lezen van de recensie (door SBN bd P.C. van der Graaf) het gedenkboek in uw eigen boekenverzameling wilt opnemen, kunt u dat bestellen met het bestelformulier.